Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Waarborgsom

Een waarborgsom heeft te maken met de koopakte en leveringsakte. In de koopakte leggen de kopende en de verkopende partij afspraken vast omtrent het verkopen van het pand. In deze akte wordt regelmatig de voorwaarde opgenomen dat de koper een aanbetaling moet doen, de zogeheten waarborgsom. Deze waarborgsom zou u kunnen zien als borg en dient ter zekerheid voor de verkoper. In de meeste gevallen wordt de waarborgsom na ondertekening van de koopakte gestort bij een notaris. Deze beheert de waarborgsom tot het moment dat de leveringsakte getekend is. De hoogte van het bedrag bedraagt tot 10 procent van de overeengekomen koopsom. Dit bedrag staat meestal gelijk aan de boete die betaald moet worden als een koper zijn verplichtingen niet nakomt en de koopovereenkomst wordt ontbonden. Het afgeven van een schriftelijke bankgarantie aan de notaris is een alternatief voor de waarborgsom.

Terug naar vastgoedtermen