Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

OZB

OZB is een afkorting voor onroerendezaakbelasting. De gemeente brengt deze belasting in rekening bij eigenaren van onroerende zaken. De gemeente mag zelf de hoogte bepalen van de heffing. Er zijn alleen wel afspraken gemaakt met de Rijksoverheid over de maximale stijging van de landelijke OZB-opbrengst. De belasting moet jaarlijks betaald worden door degene die als eigenaar van het onroerend goed staat geregistreerd bij het Kadaster.

WOZ-waarde

De onroerendezaakbelasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. WOZ staat voor ‘wet waardering onroerende zaken’. Een simpel rekenvoorbeeld van de OZB:

Stel uw WOZ-waarde is €500.000 en in uw gemeente is het OZB-tarief 0,15%. Dan moet u €750 op jaarbasis betalen.

Terug naar vastgoedtermen