Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Koopakte

De koopakte is de akte waarin de kopende partij en de verkopende partij afspraken vastleggen omtrent het verkopen van het pand. Een andere benaming voor koopakte is een voorlopig koopcontract. Dit is voorlopig omdat er ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Deze ontbindende voorwaarden worden bepaald in overleg tussen de koper en verkoper, deze kunnen dus per transactie verschillen. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is financieringsvoorbehoud (zie ook: hypotheek). Een bouwkundige keuring zou ook een ontbindende voorwaarde kunnen zijn. Als er door deze keuring (grote) gebreken naar voren komen die bij het opstellen van de koopakte nog niet bekend waren. Bijvoorbeeld de fundering die aan vervanging toe blijkt te zijn. In dat geval kan de kopende partij het voorlopige koopcontract alsnog ontbinden.

Hoe gaat dit in zijn werk bij DamBorg?

DamBorg probeert alles zoveel mogelijk in eigen beheer te houden, zodat de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven. Bovendien rekent DamBorg geen kosten door aan de verkopende partij. Zo bespaart u de notaris- en makelaarskosten, samen kan dit behoorlijk oplopen. Maar nog belangrijker, DamBorg neemt geen ontbindende voorwaarden op in het voorlopige koopcontract. Het grote voordeel hiervan is dat u direct zekerheid heeft en meteen uw geld krijgt.

Leveringsakte

De leveringsakte (ook wel overdrachtsakte genoemd) zorgt ervoor dat het eigendom overgaat. Deze akte wordt door een notaris opgemaakt en moet worden ondertekend door de koper, verkoper en notaris. In de leveringsakte moet de datum staan die eerder is overeengekomen in de koopakte. De notaris zorgt er voor dat de eigendomsoverdracht compleet is door de leveringsakte in de dienen bij het kadaster.

Verschil tussen koopakte en leveringsakte

In het onroerend goed wordt een onderscheid gemaakt tussen het moment van kopen en het moment van leveren middels twee verschillende aktes. Dit onderscheid is verplicht door de Nederlandse wetgeving. Als u de woning verkoopt, tekent u in eerste instantie de koopakte. Hierin staat onder meer de opleverdatum en koopprijs die u met de koper overeen bent gekomen. Om de koper daadwerkelijk eigenaar te laten worden is tussenkomst van de notaris vereist middels een leveringsakte. De koper en verkoper tekenen deze leveringsakte op de datum die in de eerder getekende koopakte is overeengekomen. De koopprijs zal pas op die datum worden voldaan. Dit gebeurt via een aparte rekening bij de notaris. Vervolgens moet de notaris de leveringsakte bij het kadaster indienen en dat is de koper de officiële nieuwe eigenaar.

Terug naar vastgoedtermen