Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Kadaster

Het kadaster is een overheidsinstelling waar een register wordt bijgehouden van registergoederen (onder andere onroerende zaken) in Nederland. Het is een openbaar register.
Bij het kadaster is allerlei informatie op te vragen, zoals:

• Naam, adres, woonplaats, geslacht en geboortedatum van de eigenaar;
• Oppervlakte;
• Kadastrale aanduiding;
• Belemmeringen;
• Registraties zoals hypotheekwijzigingen, erfpachtverklaringen en afkoop van erfpachtcanons;
• Zakelijke rechten.

Het kadaster als zelfstandig bestuursorgaan

Het kadaster is sinds 1994 omgedoopt tot een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het kadaster voert haar taken volledig zelfstandig uit. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de minister van Infrastructuur en Milieu, welke goedkeuring moet geven aan de jaarrekening, de hoogte van de tarieven en aan het meerjarenbeleidsplan.

Omvang van het kadaster

Bij het kadaster werken ongeveer 1700 medewerkers. Per jaar levert het kadaster meer dan 20 miljoen producten aan financiële instellingen, particulieren, notarissen en aan nog meer diverse partijen.

Meer informatie over het kadaster vindt u op www.kadaster.nl.

Terug naar vastgoedtermen