Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Gentrificatie

Gentrificatie is een proces van opwaardering van een buurt op sociaal, cultureel en economisch gebied. Gentrificatie heeft vaak als gevolg dat de lagere klassen uit de buurt worden verdreven door nieuwe, kapitaalkrachtige bewoners of gebruikers.

Dit gebeurt door het opknappen van panden en huurwoningen in koopwoningen te veranderen. De opgeknapte panden worden verkocht in een hoger segment en trekken daarom kapitaalkrachtige bewoners aan. Door de nieuwe kapitaalkrachtige bewoners die daar wonen, wordt de locatie ook interessant voor luxere winkels zoals koffietentjes, eettentjes en dure kledingwinkels. Deze winkels trekken ook weer kapitaalkrachtige bewoners aan. En zo ontstaat er een cyclus van opwaardering. Na een tijdje wordt de omgeving te duur voor de oorspronkelijke bewoners en zijn dezen gedwongen om te verhuizen naar goedkopere buurten. De huurwoningen waar zij in zaten worden weer opgeknapt en verkocht aan nieuwe bewoners. Dit proces duurt enkele jaren en kan een buurt compleet veranderen. Gentrificatie is echter geen goede oplossing voor de verbetering van een stad. Vaak worden de problemen die gepaard gaan met armere wijken verplaatst naar een andere wijk. De oorspronkelijke bewoners voelen zich weggedreven en de problemen worden elders versterkt.

Gentrificatie in Nederland

Gentrificatie is een proces dat in veel hoofdsteden in de wereld voorkomt, zo ook in Amsterdam en sinds kort Rotterdam. De Jordaan en De Pijp zijn een voorbeeld van Amsterdamse buurten die door het proces van gentrificatie in de loop der jaren zijn veranderd. Ook ruimtelijk tekenen de effecten zich duidelijk af. Lage inkomensgroepen verhuizen in toenemende mate naar regiogemeenten als Almere en Purmerend. Binnen de gemeentegrenzen ontstaan sterkere armoedeconcentraties in buurten aan de randen van de stad.

Vanwege de hoge prijzen zijn het allang niet meer alleen de laagste inkomens die de klappen van gentrificatie krijgen. Middeninkomens, net afgestudeerde starters en andere groepen die naar de stad komen om carrière te maken, worden ook geraakt.

Terug naar vastgoedtermen