Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Executieveiling

Een executieveiling is een veiling van gedwongen verkoop van (zakelijk) vastgoed, in opdracht van een of meerdere schuldeisers. Om een executieveiling uit te kunnen voeren, heeft de schuldeiser een executoriale titel nodig. Dit kan bijvoorbeeld een vonnis van de rechter zijn of een notariële akte inclusief betalingsverplichtingen, zoals een hypotheek. Een hypotheekhouder kan bij achterstallige betalingen tot verkoop van het vastgoed overgaan, zonder dat daarbij een gerechtelijk vonnis nodig is. In alle gevallen geldt dat de schuldenaar in verzuim moet zijn.

Terug naar vastgoedtermen