Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Erfpacht

Erfpacht is een speciale vorm van pacht. Deze pacht stopt niet wanneer de verpachter overlijdt of de pacht opzegt. In economische zin is het recht daardoor bijna net zo sterk als het eigendomsrecht. De verpachter is eigenaar van de kale grond. De pachter is eigenaar van de opstal. Er bestaan twee vormen van opstal, namelijk gemeentelijke erfpacht en particuliere erfpacht. Gemeentelijke erfpacht is aan strenge voorwaarden gebonden. De gemeentelijke erfpacht mag bijvoorbeeld niet zomaar ineens erg veel duurder worden. Particuliere erfpacht is minder goed gereguleerd.

Canon

De vergoeding voor erfpacht wordt canon genoemd. De canon wordt op jaarlijkse basis gefactureerd en in sommige gevallen is de canon ook afgekocht over de gehele looptijd van het contract. De looptijd van de erfpacht is vaak een lange periode zoals een halve of hele eeuw.

DamBorg en erfpacht
DamBorg bezit en verwerft zowel (beleggings)panden met erfpacht als (beleggings)panden op eigen grond.

Wanneer panden op erfpacht grond staan zijn deze pachtkosten verdisconteerd in de marktwaarde van het onroerend goed.

Terug naar vastgoedtermen