Uw huis verkopen? Vraag vrijblijvend een bod aan

Zoals een erfgoed makelaar koopt DamBorg evenzo uw monumenten

DamBorg heeft zoals een erfgoed makelaar, evenzo interesse in uw monumenten. Heeft u erfgoed oftewel monumentale panden in uw bezit? Dan kunt u voor de verkoop in plaats van een erfgoed makelaar ook bij vastgoedinvesteerder DamBorg terecht, want dit vastgoedspecialistenteam is eveneens werkzaam in het kader van de erfgoed makelaardij. Nederland is rijk aan monumenten, dit zowel op gemeentelijk als op rijksniveau.

 

Voorbeelden van monumenten in Nederland zijn: kastelen, molens, monumentale grachtenpanden en kerken. Bouwstijlen in steden kenmerken een stad, zoals voor Amsterdam als stad de grachtenpanden met trapgevels kenmerkend zijn. Om deze historische waarden in steden te behouden, beschikt iedere gemeente over een erfgoedbeleidsplan. Dit is een samenstelling van doelen, middelen en tijdskeuzen met betrekking tot het waarborgen van de cultuurhistorie in Nederland. Dit erfgoedbeleidsplan is leidend voor de erfgoed makelaardij. In plaats van het slopen van gebouwen, heeft men er sinds 1975 voor gekozen om het begrip ‘beschermd stadsgezicht’ in het leven te roepen. Daarbij horen specifieke regels voor de verbouwing van panden in een stad, hiervan is DamBorg op de hoogte. Zoals een erfgoed makelaar, kan ook vastgoedinvesteerder DamBorg u helpen met de verkoop van uw monumenten. Meer hierover kunt u lezen in het document ‘Beheer van de chaos der eeuwen’.

DamBorg renoveert volgens de erfgoedregels zoals gerenommeerde erfgoed makelaars doen.

Het doel van een erfgoed makelaar is om de monumentale panden te renoveren en te herbestemmen naar een woon- of bedrijfsbestemming. Een andere mogelijke doelstelling is het inzetten van deze monumentale panden voor een toeristisch doeleinde. Hierop zijn de erfgoedregels oftewel het erfgoedbeleid van toepassing. Dit betekent dat het vastgoedspecialistenteam van DamBorg, zoals een erfgoedmakelaar, allereerst met de betreffende gemeente in contact treedt, over de gewenste herbestemming van het monumentale pand en wat daarvoor de mogelijkheden zijn binnen de kaders van de wet. Deze eerste stap heet in de erfgoed makelaardij ‘het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning’. Op basis van deze aanvraag geeft de gemeente of de rijksoverheid een besluit af aan de erfgoed makelaar over de geplande herbestemming of de renovatie van het monumentale pand en de haalbaarheid hiervan. Met de vergunning gaat DamBorg vervolgens met het te ontwikkelen monumentale pand aan de slag, om te komen tot de gewenste bestemming van het pand. Het werkgebied van DamBorg in erfgoed omvat voornamelijk het binnenstedelijk gebied van grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Het erfgoedbeleid is een waarborg voor het behoud van het karakter van deze steden en de cultuurhistorische waarden wil DamBorg met de uit te voeren renovaties ook graag behouden.

privacybeleid

Uw monumenten voorzien van een vrijblijvend bod?

Twijfelt u nog of uw monumentale panden interessant kunnen zijn voor DamBorg? De vastgoedspecialisten van DamBorg als vastgoedpartij in renovatie van erfgoed voorzien u graag van een vrijblijvend bod op uw te verkopen monumentale panden. Hiervoor kunt u contact opnemen met DamBorg. Dit kan door invullen van het formulier aan de linkerzijde of per telefoon via 020 261 5731.

  • Géén makelaarskosten
  • Géén voorbehoud financiering
  • Direct zekerheid en meteen uw geld
  • Een veilige, snelle en betrouwbare manier van werken
  • Veel ervaring met de woningmarkt